Chirashi

Misaki Sushi and Japanese Restaurant

CHIRASHI

Ciotola di riso da sushi ricoperta di pesce crudo

CHIRASHI SAKE

Salmone

CHIRASHI MAGURO

Tonno

CHIRASHI MISTO

Pesce misto

Home
menù

Chirashi